Algemene voorwaarden

 1. Sugarpies: Eenmanszaak
  Adres: 260 Kalkenstraat – Buggenhout 9255
  tel.: 0472960483
  email:  sugarpies2020@gmail.be
  BTW BE 0737.905.526
 2. De bestelde goederen dienen zelf afgehaald te worden. Enkel in onderling overleg, en met een grondige reden, kan een levering plaatsvinden.
 3. De betaalvoorwaarden zijn als volgt: Er wordt met voorkeur overgeschreven naar volgend rekeningnummer  BE07 0689 3606 3666. De bestelling kan enkel afgehaald worden na betaling van de goederen.
 4. Bij grote bestellingen zal gevraagd worden om een voorschot over te schrijven. De rest van de betaling gebeurt ter plaatse mobiel. In onderling overleg kan het eventueel cash.
 5. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit gebruik van onze producten. De enige voorwaarde bestaat uit vervanging van de aangekochte goederen.
 6. Tenzij door schriftelijke overeenkomst, kunnen bijzondere voorwaarden op drukwerk van de klant ons in geen geval verbinden. (…,zijn bijzondere voorwaarden op drukwerk van de klant voor ons niet bindend.)
 7. Alle door ons verkochte goederen, reizen (worden getransporteerd) op risico van de klant. Klachten kunnen per mail ingediend worden tot 6 dagen na ontvangst van de goederen.
 8. Bij facturatie dient de factuur betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling wordt deze verhoogd met 15%, eventuele gerechtskosten en interesten komen ook ten laste van de klant.

Sugarpie's

Kalkenstraat 260
9255 BUGGENHOUT
BTW BE 0737 905 526

Deel deze site

sugarpie's logo

Deze website maakt gebruik van cookies